เกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง เล่นเกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง

เกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง เล่นเกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง
รายละเอียดเกมส์:
ชื่อเกมส์ภาษอังกฤษ:Prom Preparation Makeover
น้องๆมาช่วยเธอแต่งหน้าตามสูตรของสาวชั้นสูง
วิธีเล่นและการควบคุม:
เกมส์นี้ใช้เมาส์ในการเล่นคลิกอุปกรณ์ตามที่เกมส์กำหนด

เกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง เล่นเกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง

เกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง เล่นเกมส์แต่งหน้าให้สาวชนชั้นสูง